Sổ Da Cao Cấp Elegant Finish

SKU
PP-WEDK1

Số lượng tối thiểu: 100

Với các đặc tính nổi bật như nắp đệm, dây làm dấu ribbon, 24 trang và sử dụng cho việc ghi chép, lên kế hoạch hằng ngày, Sổ Da Cao Cấp Elegant Finish sẽ là kết quả nỗ lực marketing của doanh nghiệp. Khi khách hàng thấy được thông điệp in trên sản phẩm sẽ bị thu hút bởi sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

  • Phương thức đóng gói: Sản phẩm bao bì cá nhân
  • Các tính năng: Bìa đệm, Nhãn Ribbon, Sản phẩm 24 Trang
  • Chất liệu: Giấy
  • Kích thước sản phẩm: 260 x 210 x 0 mm
  • Kích thước in: 260 x 210 x 0 mm (Có thể giảm hoặc tăng)
  • Phương pháp in: In màn hình