Sổ Tay Da AA

SKU
PP-XG5718

Số lượng tối thiểu: 200

Sổ tay da AA sẽ tạo điều kiện các khách hàng của bạn bằng các đặc tính tiện lợi của nó như khóa đóng, vị trí kẹp bút, nhật kí 15 tháng, các góc tròn,  bìa cứng. Sản phẩm sẽ đem lại cho công ty của bạn một vị trí mới với thị trường, sản phẩ được sử dụng như ghi chú, lên kế hoạch trong ngày. 

  • Kích thước sản phẩm: 210 x 130 x 0 mm
  • Kích thước in ấn: 210 x 130 x 0 mm
  • Phương pháp in: In bằng màn hình (Có thể giảm hoặc tăng)
  • Phương thức đóng gói: Túi cá nhân
  • Các tính năng:  khóa đóng, vị trí kẹp bút, nhật kí 15 tháng, các góc tròn,  bìa cứng.