Sổ Note Xoắn Ốc 2651

SKU
PP-PK2651

Số lượng tối thiểu: 500

Sổ Note Xoắn Ốc 2651 với các tính năng như bìa nhựa mềm, xoắn ốc, bút kẹp cùng màu, dây buộc có thể tháo rời, dế dàng mang đi. 

  • Phương thức đóng gói: Bao Bì Riêng lẻ
  • Đặc tính sản phẩm: bìa nhựa mềm, xoắn ốc, bút kẹp cùng màu, dây buộc có thể tháo rời, dế dàng mang đi. 
  • Chất liệu: Nhựa
  • Kích thước sản phẩm:  5-1/8"H X 4-1/4"W
  • Màu sắc: tùy chọn
  • Phương pháp in: in màn hình