Sổ Tay Cá Nhân_4281

SKU
PP-UG4281

Số lượng tối thiểu: 100

Sổ Tay Cá Nhân_4281 là sản phẩm có các đặc trưng như lịch lên kế hoạch A5/A6, phong cách cổ điển, bìa cứng, giấy mềm, hệ thống khóa bên ngoài, dễ dàng mang theo và rất thích hợp cho việc ghi chép. Sản phẩm sẽ tạo ra sự quan tâm đặc biệt về thương hiệu và logo của khách hàng dành cho doanh nghiệp. 

  • Phương thức đóng gói: Sản phẩm bao bì cá nhân
  • Các tính năng: lịch lên kế hoạch A5/A6, phong cách cổ điển, bìa cứng, giấy mềm, hệ thống khóa bên ngoài, dễ dàng mang theo và rất thích hợp cho việc ghi chép
  • Chất liệu: Da nhân tạo
  • Kích thước sản phẩm: 23.5 x 17.5 x 0 cm
  • Kích thước in: 23.5 x 17.5 x 0 cm (Có thể giảm hoặc tăng)
  • Phương pháp in: Làm nổi