Sổ Tay Có khóa - 01

SKU
PP-CDXH1

Số lượng tối thiểu: 100

Sử dụng Sổ Tay Có Khóa -01 giúp cho mục đích đưa hình ảnh công ty đến với khách hàng dễ dàng hơn. Các tính năng chính như là một nhật ký hàng trình, phong cách xu hướng sáng tạo thời trang,  phong cách thanh trượt theo kiểu xoắn ốc, sổ tay mềm với bìa cứng, thích hợp cho người lên kế hoạch, hệ thống khóa tự động ( 3 kí tự ), vòng dây khóa bằng da, dễ dàng mang đi du lịch và  được sử dụng chủ yếu cho văn bản. Sản phẩm sẽ để lại ấn tượng cho khách hàng về chất lượng, sẽ giúp cho tên tuổi và hình ảnh của công ty luôn được ghi nhớ. 

Phương thức đóng gói: Túi cá nhân
Các tính năng của sản phẩm:  một nhật ký hàng trình, phong cách xu hướng sáng tạo thời trang,  phong cách thanh trượt theo kiểu xoắn ốc, sổ tay mềm với bìa cứng, thích hợp cho người lên kế hoạch, hệ thống khóa tự động ( 3 kí tự ), vòng dây khóa bằng da, dễ dàng mang đi du lịch và  được sử dụng chủ yếu cho văn bản. 
Sản phẩm Chất liệu: Da
Kích thước sản phẩm: 18.7 x 14.5 x 0 cm
 Kích thước in ấn: 18.7 x 14.5 x 0 cm (Có thể giảm hoặc tăng)
Phương pháp in: Làm nổi