Sổ Tay Có Khóa 02

SKU
PP-GLMJ1

Số lượng tối thiểu: 100

Sổ Tay Có Khóa 02 là một phương pháp quảng bá cho mục tiêu tiếp thị trực tiếp. Với các tính năng dành cho cả nam và nữ, sổ hành trình cá nhân, bìa da, giấy mềm, dùng để ghi chép, lên kế hoạch, hệ thống khóa mật mã ( 3 kí tự), khóa da, dễ dàng mang theo. Khách hàng chắc chắn sẽ bị thu hút và lưu giữ tên tuổi và hình ảnh của doanh nghiệp.

  • Kích thước sản phẩm: 23,4 x 18 x 0 cm
  • Kích thước in: 23,4 x 18 x 0 cm
  • Phương pháp in: Embossing Debossing (có thể giảm hoặc tăng)
  • Phương thức đóng gói: Túi cá nhân
  • Các tính năng: dành cho cả nam và nữ, sổ hành trình cá nhân, bìa da, giấy mềm, dùng để ghi chép, lên kế hoạch, hệ thống khóa mật mã ( 3 kí tự), khóa da, dễ dàng mang theo
  • Chất liệu: Da nhân tạo