Sổ Tay Có Khóa - 03

SKU
PP-QG1895

Số lượng tối thiểu: 100

Nếu công ty bạn đang tìm một sản phẩm ý nghĩa tặng khách hàng, hãy chọn  Sổ Tay Có Khóa-03 . Với các tính năng  của sổ tay hằng ngày, phong cách xu hướng sáng tạo, phong cách thanh trượt theo kiểu xoắn ốc, sổ tay mềm với bìa cứng, thích hợp cho người lên kế hoạch, hệ thống khóa tự động ( 3 kí tự ), vòng dây khóa bằng da, dễ dàng mang đi du lịch và  được sử dụng chủ yếu cho văn bản.  Điều này sẽ mang lại phản hồi tích cực cho công ty của bạn.

Kích thước sản phẩm: 18.5 x 13.5 x 3.4 cm 

Phương pháp in:  EmbossingDebossing

Kích thước in ấn: 18.5 x 13.5 x 3.4 cm ( có thể tăng hoặc giảm)

Phương pháp đóng gói: Túi cá nhân 

Các đặc tính:  sổ tay hằng ngày, phong cách xu hướng sáng tạo, phong cách thanh trượt theo kiểu xoắn ốc, sổ tay mềm với bìa cứng, thích hợp cho người lên kế hoạch, hệ thống khóa tự động ( 3 kí tự ), vòng dây khóa bằng da, dễ dàng mang đi du lịch và  được sử dụng chủ yếu cho văn bản. 

Chất Liệu: Da