Sổ Tay Da Filofax

SKU
PP-BG9487

Số lượng tối thiểu: 100

Khi khác hàng sở hữu Sổ Tay Da Filofax, với các tính năng như được thiết kế sang trọng, khóa ngoài, vị trí giữ tài liệu, bút, danh thiếp, gồm 80 trang, dùng để ghi chép, lên kế hoạch. Sản phẩm sẽ kết nối doanh nghiệp và khách hàng đến gần nhau hơn.

  • Kích thước sản phẩm: 184 x 235 x 0 mm
  • Kích cỡ in: 184 x 235 x 0 mm 
  • Phương pháp in:  In lụa Màn hình (Có thể được giảm hoặc tăng)
  • Phương thức đóng gói: Hộp Đóng gói
  • Các tính năng: được thiết kế sang trọng, khóa ngoài, vị trí giữ tài liệu, bút, danh thiếp, gồm 80 trang, dùng để ghi chép, lên kế hoạch
  • Chất liệu: da, giấy.