Sổ Tay Da Organizing Planner

SKU
PP-XNGB1

Số lượng tối thiểu: 100

Với bìa cứng, an toàn, lành mạnh cho con người và môi trường, 256 trang và được thiết kế cho việc ghi chép, lên kế hoạch hằng ngày. Sổ Tay Da Organizing Planner  là sản phẩm quà tặng hoàn hảo cho khách hàng của quý doanh nghiệp. 

  • Phương thức đóng gói: Túi cá nhân
  • Tính năng sản phẩm: Bìa cứng, an toàn, lành mạnh cho con người và môi trường, 256 trang và được thiết kế cho việc ghi chép, lên kế hoạch hằng ngày
  • Kích thước sản phẩm: 21,7 x 18,4 x 2 cm
  • Kích thước in : 21,7 x 18,4 x 2 cm (Có thể giảm hoặc tăng)
  • Phương pháp in: Screen Printing Embossing Debossing