Sổ Tay Da S1

SKU
PP-BGQS1

Số lượng tối thiểu: 200

Sổ Tay Da S1 là một thông điệp tuyệt vời đưa đến cho khách hàng của bạn. Với các đặc tính hữu ích như ghi chú và được thiết kế là sản phẩm văn phòng cao cấp, bìa da cứng, 80 tờ, giấy loại mềm, dây khóa rút bằng da, dễ dàng mang theo. Khách hàng tiềm năng sẽ lưu giữ thông điệp của công ty khi sử dụng nó.

  • Phương thức đóng gói: Túi cá nhân
  • Các tính năng của sản phẩm: ghi chú và được thiết kế là sản phẩm văn phòng cao cấp, bìa da cứng, 80 tờ, giấy loại mềm, dây khóa rút bằng da, dễ dàng mang theo. 
  • Sản phẩm Chất liệu: Da Genuine 
  • Kích thước sản phẩm: 23,2 x 17,5 x 2,6 cm
  • Kích thước in ấn: 23.2 x 17.5 x 2.6 cm (Có thể giảm hoặc tăng)
  • Phương pháp in: Làm nổi