Sổ Tay Da QQ

SKU
PP-HG4813

Số lượng tối thiểu: 150

Sản phẩm quà tặng chất lượng Sổ Tay Da QQ với nút đóng (184 x 235mm), được sử dụng cho việc ghi chép và các đặc tính nổi bật như giấy rời, vị trí đựng bút, thẻ, danh thiếp, gồm 80 tờ. Thông qua Sổ Tay Da QQ, khách hàng sẽ biết rằng họ là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. 

  • Kích thước sản phẩm: 184 x 235 x 0 mm
  • Kích cỡ in: 184 x 235 x 0 mm 
  • Phương pháp in: Debossing Screen Printing 
  • Phương thức đóng gói: Hộp Đóng gói
  • Các tính năng: được sử dụng cho việc ghi chép và các đặc tính nổi bật như giấy rời, vị trí đựng bút, thẻ, danh thiếp, gồm 80 tờ.
  • Chất liệu: da, giấy