Sổ Tay CC

SKU
PP-WVMJ1

Số lượng tối thiểu: 300

Tăng cường thông điệp của công ty là cách chắc chắn để ảnh hưởng tích cực đến quảng bá doanh nghiệp. Sổ Tay CC được đưa ra đúng thời điểm là điều tuyệt vời để thực hiện với các đặc tính theo phong cách cuốn sách nhỏ, mẫu xu hướng sáng tạo, sổ mềm, bìa cứng, giấy ghi chép hằng ngày, hệ thống khóa ngoài , dễ dàng mang theo và khả năng ghi chép.

  • Kích thước sản phẩm: 14,2 x 9 x 4 cm
  • Dấu ấn Kích thước: 14,2 x 9 x 4 cm
  • Phương pháp in: Embossing Debossing(Có thể được giảm hoặc tăng)
  • Phương thức đóng gói: Túi cá nhân
  • Các tính năng: phong cách cuốn sách nhỏ, mẫu xu hướng sáng tạo, sổ mềm, bìa cứng, giấy ghi chép hằng ngày, hệ thống khóa ngoài , dễ dàng mang theo và khả năng ghi chép
  • Chất liệu: Da nhân tạo