Túi du lịch (Sức chứa lớn)

SKU
PP-WG1948

Số lượng tối thiểu: 50

Large Capacity Portable Shoulder Bag is a very nice and easy product which is offered at BDiamond Group that provides good exposure of your company through customers who use the product along with its great features like cell phone pocket, handled, adjustable detachable shoulder strap, document bag, interior zipper pocket, computer pocket, camera pocket, it is a hard product to resist.

  • Kích thước sản phẩm: 43 x 18 x 30 cm

  • Phương pháp in : In trên bề mặt 

  • Kích thước in  ấn :                               cm (Có thể tăng hoặc giảm)

  • Phương pháp đóng gói : Túi Nylon đóng gói riêng từng sản phẩm

  • Các tính năng: Cell Phone Pocket, Handled, Adjustable Detachable Shoulder Strap, Document Bag, Interior Zipper Pocket, Computer Pocket, Camera Pocket

  • Chất liệu: Nylon